PROFIBLOK Překlady
Stavební překlad.

PROFIBLOK překlady se vyrábějí z cihelných tvarovek, které tvoří ztracené bednění nosného železobetonového jádra a současně keramický podklad pro omítku.

Poptejte nás