PROFIBLOK Nosné zdivo 300 mm
Cihly KMB PROFIBLOK 300 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 300 mm.

Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901.
Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Poptejte nás