Keramobetonový stropní nosník Porotherm POT

Keramobetonový stropní nosník Porotherm POT
Stropní nosník POT je součástí ucelené stropní konstrukce nazvané Porotherm strop.

Keramobetonové stropní nosníky Porotherm POT jsou zpevněny svařovanou prostorovou výztuží. Nosníky jsou součástí stropní konstrukce Porotherm strop, kterou kromě nich tvoří ještě cihelné stropní vložky MIAKO. 

Výhody stropních nosníků Porotherm POT

– světlé rozpětí až do 8 000 mm,
– možnost ekonomické volby ze tří tlouštěk podle zatížení a rozpětí,
– vysoká únosnost,
– tuhá monolitická deska,
– snadná (i ruční) manipulace a montáž,
– ideální podklad pod omítku,
– nízké doplňkové vložky pro možnosti širšího statického využití stropu,
– snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm.

Technické parametry stropních nosníků Porotherm POT

Rozměry:

160 × 175 × 1 750 až 6 250 mm
160 × 230 × 6 500 až 8 250 mm

Hmotnost: 21,7 až 25,6 kg/m

Poptejte nás