BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
  • dutinové tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu ve dvou výškách (200 a 250 mm)
  • použití pro nosné i obvodové nezateplené zdivo, nadezdívky základových pasů, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění
  • profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost
  • pevnost tlaku je 15 MPa (dle ČSN EN771-3 ed.2) 
  • ROZMĚRY: 150,200,300,400x500x250, 500x400x250 a 150,200,300,400x500x200 mm

Poptejte nás